1. تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه

دوره 17، شماره 62، زمستان 1389، صفحه 163-193

ایرج سلطانی؛ ریحانه بهرامی نژاد جونقانی


2. فرهنگ سازمانی یادگیرنده، راهبردی اثر بخش جهت حفظ، بقاء و توسعه سازمان ها در شرایط محیطی ناپایدار

دوره 12، شماره 46، تابستان 1384، صفحه 60-86

علیرضا نادری خورشیدی


3. توسعه سازمانی و سازمان های آینده

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 37-53

عباس محمدزاده


4. نگاهی دیگر به مدیریت و توسعه سازمان در عصر حاضر

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 103-118

علی اکبر افجه ای