1. تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه

دوره 17، شماره 62، زمستان 1389، صفحه 163-193

ایرج سلطانی؛ ریحانه بهرامی نژاد جونقانی


2. مدیریت عملکرد و ساز و کارهای اجرائی آن در تولید کیفیت

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 189-208

ایرج سلطانی


3. پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 167-183

ایرج سلطانی