مدیریت عملکرد و ساز و کارهای اجرائی آن در تولید کیفیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت عملکرد بعنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در هدایت و ترکیب مولفه های کیفیت در سازمان ایفاء و به شکل مطلوب و اثر بخش بر فرایند کیفیت، مدیریت می نماید. با مدیریت عملکرد می توان زمینه ها و بستر لازم برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر را فراهم نمود. در توسعه کیفیت عوامل و مولفه های مختلفی در سازمان درگیر هستند که اگر همه آنها به کار گرفته شوند کیفیت، چند بعدی شده و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می نماید. در این زمینه مدیریت عملکرد با یک روش جامع نگر کلیه عوامل و مولفه های ریز و درشت درگیر در کیفیت را مدیریت نموده و نهایتا عملکرد مطلوبی از آنها بدست می آید. مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم برای کیفی کار کردن، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را نیز مدنظر دارد. با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت پایدار در این مقاله که بر اساس تئوری های عمل تدوین یافته و مبتنی بر تجارت عملی نگارنده می باشد سعی بر آن است مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد تبیین و سپس به بیان ساز و کارهای آن در توسعه کیفیت پایدار سازمان پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance management and enforcement mechanisms in the production of quality

نویسنده [English]

  • Iraj Soltaani

دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 189-208
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395