نقش اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اکنون برای همه کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده روشن گردیده است که کسب اطلاعات و انجام تحقیقات بازاریابی بین الملل نقش عمده ای را در پیشرفت و توسعه اقتصادی و اشتغال بیشتر نیروی انسانی آنها ایفا می کند. در این مقاله ابتدا عوامل عمده کسب اطلاعات برای بازاریابی بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. سپس سیستم کسب اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی شرح داده شده و سعی گردیده تا در شش مرحله تقریبا به همه منابع لازم برای کسب اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین الملل اشاره شود. مدیریت مطلوب بازرگانی، یعنی اداره امور آینده و مدیریت آینده یعنی مدیریت اطلاعات.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of information and research in international marketing

نویسنده [English]

  • abdolrahim ebrahimi

دوره 2، شماره 5
بهار 1371
صفحه 133-154
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395