نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انجام پژوهش های سازمانی با تاکید بر جنبه های رفتاری کاری جدید در زمینه مدیریت بشمار می آید و نیاز کشور به اینگونه تحقیقات امری مسلم و قطعی است. نشریه مطالعات مدیریت در پاسخ به این نیاز تلاش می کند تا از این پس بخشی از مجله را به طرح نتایج تحقیقات مدیریت اختصاص دهد و اینکه اولین مقاله تحقیقی را به حضور شما تقدیم می نماید. در این مقاله با استفاده از یکی از مدلهای معتبر علوم رفتاری موضوع خطیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی و اعتبار آن با ترک خدمت در سازمانی تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی نیز برای استفاده مدیران ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude about the factors in job satisfaction and turnover

نویسنده [English]

  • mahmud satchi

دوره 1، شماره 4
زمستان 1370
صفحه 17-32
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395