1. تاثیر ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش اجتناب مصرف کنندگان

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 151-171

سیدمجید الهی؛ صفر فضلی؛ رویا یعقوبی


2. تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت های عاطفی و یادگیری سازمانی

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 25-58

صدیقه خورشید؛ عاطفه پاشازاده