تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی داشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه از اطلاعات به عنوان عامل اصلی کسب قدرت یاد می شود و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی بشمار می آید. در جوامع قدیم بشری، دستیابی به منابع ماده و انرژی و سپس تبدیل آنها، به عنوان پایه های قدرت محسوب می شد؛ در حالی که امروزه مهمترین مشخصه جوامع قدرتمند، در الویت قرار دادن عنصر اطلاعات بحساب می آید. این امر تا جایی پیش رفته است که جوامع حاضر را جوامع اطلاعاتی، و زمان معاصر را عصر اطلاعات نامیده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of information and the impact on the quality of the decision-making process

نویسندگان [English]

  • mohsen khoshtinat 1
  • rafic baghumian 2

دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 221-252
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395