رویکرد جدید به مدیریت کیفیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرایند SIX Sigma یکی از دست آوردهای مهم نظام مدیریت کیفیت جامع است که به طور فزاینده ای در شرکت های معتبر و موفق دنیا به کار گرفته شده است. این فرایند با تکیه بر اهداف زیر عمل میکند: ۱- رضایت مشتری ۲- تولید با خطای تقریبا صفر 3- صرفه جویی در منابع4- بازگشت سرمایه 5- نهادینه کردن کیفیت در سازمان 6-بهبود مستمر و حفظ فرایند بهبود
شش زیگما به عنوان نوعی ابزار عملی قابل سنجش و تحلیل هوشمند، این امکان را فراهم می سازد که تفکر کیفیت و تفکر فرایندی به عنوان نوعی نظام یکپارچه در سطح جهان به عنوان فرایند غالب در هر سطح و عملیاتی در سازمان ها بکار گرفته شوند.
فرایند Six Sigma با استفاده از ابزار آمار و مهندسی، با تکیه بر اصول روانشناختی، از نقطه نظر سازمانی نوعی سرمایه گذاری به حساب می آید، زیرا که در نهایت به نتیجه بخشی ایجاد و نگهداری و درک ارزش محصول توسط مشتری می انجامد، در نتیجه مشتری را به سهامدار پیوند می دهد و به این ترتیب مشتری، کیفیت شش زیگمایی را احساس میکند و سهامدار نیز به سود میرسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New approach to quality management

نویسنده [English]

  • jamshid salehi sadghiati

دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 201-220
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395