عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سازمان و محل کار به موضوع انتظار از نقشی که افراد باید ایفا کنند، معمولاً از دیدگاه قراردادهای روانی نگریسته می شود. این قرارداد، نوعی قرارداد نانوشته ای است که بین کارکنان و کارفرما در هر سازمان منعقد می شود. در این قرارداد انتظارات متقابلی که افراد از نظر رفتاری از یکدیگر دارند تعیین می شود. کارکنان انتظار دارند که مدیریت سازمان، رفتاری عادلانه داشته و مدیریت سازمان نیز انتظار دارد که کارکنان نگرش خوبی به سازمان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors influencing the expectations of managers

نویسندگان [English]

  • abol hasan faghihi 1
  • nayeb ali purasghar 2

دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 19-54
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395