مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطایی

چکیده

 مدل امتیازات متوازن (BSC) مدل کیفی و جامع برای مدیریت عملکرد سازمانها است. این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان و ایجاد تعادل در حوزه های مهم سازمان - امول مالی، مشتریان یا ارباب رجوع، فرایندهای داخل سازمانی و رشد و یادگیری - سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم، شیوه کاربرد مدل امتیازات متوازن در سازمان، و نقاط قوت و ضعف آن تشریح شده است. در پایان دلایل کارآمدی مدل مذکور در بخش دولتی بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Balanced Scorecard Model: A Pattern of Performance management in Public sectors

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi alvaani 1
  • mirali seyed naghavi 2

چکیده [English]

The Balanced scorecard is a measurement model that expected to over come some of the deficiencies of traditional performance techniques. It gives a holistic view of the organizations by simultaneously looking at four important prespectives (financial, customer, internal process, innovation and Learning). In this article; we reviewed the literature on the Balanced scorecard, it's origins and principles, strenghs and weaknesses. Finally, It has been said that the BSC could have many important applications in public Administration


دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 3-18
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395