پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به حساسیت مساله فشار عصبی یا استرس در نیروی کار، پژوهشگران تحقیق حاضر بر آن شدند تا اولین مطالعه را در مورد استرس مدیران صنعتی کشور به انجام رسانند. بدین منظور با ارسال پرسشنامه ای میزان استرس، عوامل استرس زا، نشانه های استرس نزد مدیران و سرپرستان بخش صنعت را در یک نمونه 90 نفری در استانهای تهران، اصفهان، گیلان، مازندران مورد سنجش قرار دادند و کم و کیف این مساله را بررسی هایی کردند. در این تحقیق پس از یافتن عوامل و محیط های استرس زا در مورد راه حل ها نیز پیشنهاداتی ارائه گردید. امید است این کار به عنوان گام نخست مورد قبول اهل نظر قرار گیرد و برای مدیران مفید فایده افتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research on stress management in the country's industrial sector

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad alvaani
  • hoseyn abtahi

دوره 2، شماره 5
بهار 1371
صفحه 12-40
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395