رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

درک رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی و نیازها و خواسته های آنها بر روی فعالیت های بازاریابی خدمات مالی تاثیر می گذارد. تقاضای مصرف کنندگان خدمات مالی تحت تاثیر ویژگی های روانشناسی و رفتار آنها است. به همین جهت درک و شناخت رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی آن پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Behavior of Financial Services' Consumers

نویسنده [English]

  • vahid naseri far

چکیده [English]

Understanding the behavior of financial service’s consumers and their needs and wants influences marketing activities of financial services. Demands of financial services consumers are affected by their psychological and behavioral attributes. As a result understanding and recognition of the behavior of financial services consumers gain a considerable significance. In this article this important subject is investigated.


دوره 13، شماره 50
تابستان 1385
صفحه 81-96
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395