تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بیمه، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. دوام و بقاء آن در گرو توجه به مشتری و تامین رضایت اوست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که استراتژی ها و راهکارهای مورد انتظار مشتری مداری در صنعت بیمه کشور کدام است و ویژگی های ساختاری جهت تحقق آن چگونه باید باشد؟ در این پژوهش، ضمن بهره گیری از نظریه های موجود از مطالعات و تجربیات صنعت بیمه در تعدادی از کشورها استفاده به عمل آمده است. با جمع بندی یافته ها، مدل بومی استراتژی های مشتری مداری صنعت بیمه کشور وضع و سپس ساختار مناسب به منظور تحقق آن استراتژی ها طراحی شد تا کارایی و اثربخشی صنعت بیمه ارتقاء بیشتری پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Customer- oriented Strategies and Desired Structure to Attain those Strategies in the Insurance Industry's"

نویسندگان [English]

  • mohammad javaad asemi 1
  • sirous tadbiri 2

چکیده [English]

Insurance play very important Role on Economic Growth and development of the country.  it's stability depends on their customer's satisfaction. This paper wants to answer this question that which strategies in insurance industry is customer oriented and what kind of structure we need to attain this In this research not only present approaches used but also studies and experiences in insurance industry of several countries has been used. Local model of customer oriented strategies and proper structure in order to attain those strategies designed which will promote of insurance industry's efficiency. The 's research shows that in order to attain customer oriented strategies we need to have management development, easing on regulation's, privitazitation and diversification of insurance services.
Centralization and satisfaction level to achieve above strategies was low and formality for achieving privatization strategies and management development level was high and easing on regulation strategies and diversification of insurance services was low


دوره 13، شماره 50
تابستان 1385
صفحه 65-80
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395