سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هشئت علمی دانشگاه علامه باطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زندگی در دهکده ی جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشورها به هم به اشکال مختلف موجب مواجه شدن انسانها با مشکلات عدیده ای می شود که سازمانها و نهادهای موجود از عهده ی حل آنها بر نخواهند آمد.
سازمان های جامعه مدنی در دو دهه ی اخیر نقش بسیار ارزنده ای در نظام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمان ها برای حفظ نقش و مشروعیت خود در جامعه، با تقویت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از کجروی های موجود در جامعه کوشیده اند پاسخگوی ذی نفعان خود باشند. حال باید دید اصولا پاسخگویی چیست؟ پاسخگویی به چه کسانی؟ چگونه؟ صورت می پذیرد. این پرسشها در سازمان های غیر دولتی از اهمیت برخوردار بوده و اندیشمندان و پژوهشگران در پی یافتن پاسخ های آنها هستند. این مقاله مقدمه ایست برای یافتن جواب هائی جهت چالش هایی که سازمان های غیر دولتی با آن مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

NGOs Accountability Challenges

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi alvani 1
  • fereshte ghasghai 2

چکیده [English]

Civil socieries, civil organizations an non governmental organizations (NGOs) have had the utmost important roles in good governance in the world during last 2 decades. They exist for social problem solving.
These organizations retain their role and legitimacy in the society,have to be accountable to their stakeholders. So what is accountability, to whom and how, are the questions which the NGOs faced to. This paper is as an introduction to clarifying the answers for NGOs' accountability challenges. Accountability requires that NGOs' leader focus on:
A - Mapping organizational stakeholders
B - Clarifying value creation process according to accountability.
C - Implementing accountability processes.
D - Monitoring accountability processes.


دوره 13، شماره 49
بهار 1385
صفحه 25-38
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395