کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اهمیت تصمیم گیری در اداره سازمان ها بر کسی پوشیده نیست به طوریکه سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری نامیده اند. امروزه تصمیم های مدیریتی صرفا نمی توانند بر نبوغ، شهود و قضاوت شخصی افراد متکی باشند بلکه باید بر پایه بررسی های علمی، آمار و اطلاعات تردید ناپذیر استوار شوند. بنابراین باید سازمان ها را به گونه ای پایه ریزی کرد تا بتوان اطلاعات کافی و صحیح را به موقع به مدیران ارائه نمود. همزمان با گسترش استفاده از نظام های اطلاعات مدیریت در سازمان ها برخی از دانشمندان علم مدیریت و اطلاعات رهیافت دیگری را در پیش گرفتند و نظام های پشتیبان تصمیم گیری را طراحی نمودند. نظام هایی که اطلاعات مناسب را برای حل یک مساله خاص و تصمیم گیری مدیران تولید می کنند. در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه مهم تصمیم گیری در سازمان و نقش اطلاعات در این فرایند، مسائل و تصمیم های سازمانی بر اساس دو محور پیچیدگی و ساختار طبقه بندی می شوند. بررسی و مرور جامعه نظام های پشتیبان تصمیم از طریق مقایسه آنها با سایر نظام های پردازش اطلاعات، معرفی خرده نظام ها، الزامات و نیازمندی های طراحی و بلاخره روش های مختلف کسب اطلاعات از این نظام ها در ادامه این مقاله آمده است. در انتها نیز به چگونگی پشتیبانی نظام های پشتیبان تصمیم از فرایند تصمیم گیری در قالب دو تحقیق عمده و رایج صورت گرفته اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implications of Decision Support Systems In Decision Making of Managers

نویسندگان [English]

  • kamran faizi 1
  • alireza moghadasi 2

چکیده [English]

Decision Making is important process in any organization, so that organization is named decision network and management is decision making. For effective decision making, organization should be based upon correct and, sufficient Information.  Decision Support Systems (DSS) provide this Information for manager's  Decisions. This article sheds light on the key role of decision making in organization and Information   role   in   this   process,   organizational   decisions   are classified.  The purpose of this article is to present an overview of DSS.  The  article  concludes  by discussing  about  DSS  supports  in decision making process.


دوره 12، شماره 45
بهار 1384
صفحه 139-161
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395