تجزیه و تحلیل مشکل نگرشهای متفاوت در شبیه سازی رایانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، تعاریفی از مدل و دو گونه از مهمترین انواع آن، یعنی مدل های شکلی و شبیه سازی ارائه می شود. برای روشن نمودن تفاوت نگرش در نتیجه گیری، پدیده ای ظاهرا ساده جهت مدل سازی مطرح می شود. سعی می کنیم این پدیده را با دو نگرش تقریبا یکسان ولی دو مدل متفاوت به وسیله رایانه شبیه سازی کنیم. نتایج متفاوت این دو مدل به روشنی مسئله اهمیت نگرش یکسان در مدل سازی پدیده ها را نشان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Problem of Different Attitudes In Computer Simulation

نویسنده [English]

  • kamran faizi

چکیده [English]

In This Article,  the concepts  of models and two important  type of Modeling are defined. In order to  illustrate the problem of different attitudes in computer  Simulation,  an apparently  simple  phenomena  is introduced. Implementation of two computer simulation models  based  on different attitudes towards the phenomena leads  us to different  numeric  results.Finally, the cause  and significance  of the difference  has been discussed.


دوره 7، شماره 27.28
زمستان 1379
صفحه 63-76
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395