علوم رفتاری و مدیریت اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آن چه امروزه به نام علوم رفتاری مورد توجه دانشمندان و علمای رفتار در سازمان هست چیزی جز وسیله ای برای افزایش کارایی و اثر بخشی نیست. به عبارت بهتر علمای رفتار، به رفتار به عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدف کارایی و اثر بخشی نگاه می کنند. حال آن که در مدیریت اسلامی تعالی اخلاق یک هدف است برای قرب به خدا؛ با این فرض سوالی که در این مقاله مطرح است و سعی می شود تا حدودی به آن پاسخ داده شود این است که ابزار مدیریت اسلامی برای افزایش کارایی و اثر بخشی که نیاز حیاتی بشر است چیست؟ اسلام چه راه کارهایی را برای عدم استفاده ابزاری از رفتار در حین رسیدن به اهداف سازمان و مدیریت پیش بینی کرده است؟ اصولا چنین راه کارهایی برای رسیدن به اهداف سازمان و مدیریت در بنگاه های اقتصادی هست یا علمای دین با استفاده از فقه غنی و تعالیم حیات بخش اسلام می باید این راه کارهای عملی را برای سازمان های امروزی تبیین و بیان دارند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Behavioral science and Islamic Management

نویسنده [English]

  • seyedaliakbar afjaei

چکیده [English]

What today is named Behavioral Sciences is not anything except a means for increasing efficiency and effectiveness. In other words, most behaviorists look at behavior as a means for achieving the organizational goals. In Islamic Management' attempts are made to improve those human behaviors which might help to get closer to the almighty. With such a position, the question is: what is the means of Islamic Management for increasing efficiency & effectiveness? Which way has offered for achieving the goals in organizations by Islam without using behavior as a means? Does Islam have any technique for this purpose or the Ollama should find the means (Feghh) and offer to people?


دوره 6، شماره 21.22
تابستان 1378
صفحه 3-18
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395