1. تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه

دوره 17، شماره 62، زمستان 1389، صفحه 163-193

ایرج سلطانی؛ ریحانه بهرامی نژاد جونقانی