1. مطالعه کیفی فرآیند استخدام مبتنی بر بازی کاری در کسب و کارهای نوپا

دوره 29، شماره 96، تابستان 1399، صفحه 121-148

10.22054/jmsd.2020.47159.3434

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی


2. تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) طی دوره 7 ساله (96-1390)

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 129-160

10.22054/jmsd.2019.10422

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه


3. تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

دوره 23، شماره 75، زمستان 1393، صفحه 69-69

محسن مرادی؛ محمدرسول حشمتی


4. انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 129-153

میرعلی سیدنقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید نجفی کلیانی


5. بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 41-56

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت؛ شعله امیری


6. توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 135-148

محمد صائبی


7. بهسازی منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 233-248

غلامرضا اصیلی


8. کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 157-195

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی


9. پیش نیازهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 167-183

ایرج سلطانی


10. اقتصاد جهانی تحولات تکنولوژیکی و بالندگی منابع انسانی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 69-88

محمدرضا ربیعی مندجین


11. حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 83-93

محمدرضا پژوهی