1. بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه ی بین توانمندی روانشناختی و تعهد کارکنان

دوره 25، شماره 81، پاییز 1395، صفحه 101-121

10.22054/jmsd.2016.6759

سعید مرتضوی؛ شمس الدین ناظمی؛ حمیده پریشانی فروشانی


2. نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان

دوره 23، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 1-28

میرعلی سیدنقوی؛ مریم کاهه


3. جنبه هایی از مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 53-78

محمدرضا شجاعی


4. کاوش در کارآفرینی درون سازمانی

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 111-134

رحیم عابدی


5. خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات

دوره 2، شماره 6، تابستان 1371، صفحه 123-142

محمود ساعتچی