1. آسیب‌شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی‌های بهبود آن

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 1-27

وحید ناصحی فر؛ یاسمن گیاهی


2. بررسی مقایسه ای عملکرد مدیر درون سازمانی و مدیر برون سازمانی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 197-209

جمیله فاطمی


3. آیا شما یک استراتژیست هستید یا فقط یک مدیر؟

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 101-119

علی مفتخر


4. تئوری اداره جامعه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1370، صفحه 1-5

سید محمد اعرابی