1. بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی

دوره 16، شماره 60، پاییز 1388، صفحه 125-136

ابوالقاسم ابراهیمی؛ امین رودانی


2. مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 105-132

کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ وهاب خلیلی شجاعی


3. نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 23-43

زهره دهدشتی شاهرخ؛ ماندنی تونکه نژاد