نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله یک پژوهش پیمایشی است که به بررسی نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی در فروشگاه های زنجیره ای شهروند می پردازد. این مقاله در پی پاسخگویی به دو سوال زیر می باشد. ۱. نگرش مشتریان فروشگاه های شهروند، نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟ ۲. اولویت بندی عوامل موثر بر نگرش مشتریان فروشگاه های شهروند، نسبت به خرید اینترنتی چگونه است؟ این پژوهشی که در میان مشتریان فروشگاه های شهروند در سطح شهر تهران که از خرید اینترنتی استفاده کرده اند، انجام شد. پرسشنامه این پژوهشی در میان نمونه مورد نظر با حجم ۱۰۰ نفر از طریق نمونه گیری سهل و آسان میان مشتریان در ۴ شعبه فروشگاه شهروند، توزیع شد، و در پایان مشخص شد که براساس ۹ عامل موجود در مدل نظری، نگرش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهروند نسبت به خرید اینترنتی منفی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Customer's Attitude Toward Online Shopping In Shahrvand Chain Stores

نویسندگان [English]

  • zohreh dehdashti shahrokh 1
  • mandani tunaki nejhad 2

چکیده [English]

This article is based on a field survey concerning identifying customer's attitude toward online shopping in Shahrvand Chain stores that mainly intends to answer to following questions: 1- How is the Shahrvand Chain stores customers' attitude toward online shopping? 2- How is the ranking of influencing factor on the Shahrvand Chain stores customers' attitude toward online shopping? This research has a descriptive nature and took place among the Shahrvand Chain stores customers at Tehran who has on line shopping experience. 100 customers selected by convenient sampling are surveyed in 4 shahrvand branch stores. The main finding of this research consisted of 9 factors resulted from conceptual framework the overall customer's attitude toward online shopping was negative.


دوره 13، شماره 51
پاییز 1385
صفحه 23-43
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395