1. مدیریت زمان در سازمان تولیدی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1372، صفحه 1-8

نصرالله غفاری


2. جنبه هایی از بهره وری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 45-67

نصرالله غفاری