جنبه هایی از بهره وری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بهره وری دارای مفهومی گسترده و فراگیری است. برای درک بهره وری و مفاهیم مرتبط با آن این مقاله در دو بخش عرضه می شود. در بخش اول سیر تطور بهره وری در طول زمان و مفهوم سطوح و معیارهای آن مرور می شود. در بخش دوم چگونگی دستیابی به بهره وری، تعیین معیارهای سنجش و روش های اندازه گیری آن در سطح یک شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aspects of efficiency

نویسنده [English]

  • nasrolah ghafari

دوره 3، شماره 9
بهار 1372
صفحه 45-67
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395