دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان

سید مهدی الوانی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 1-12

چکیده
  اخلاق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسانها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این ساز و کار درونی بدون آنکه نیاز به اهرمهای بیرونی داشته باشد قادر است تا عملکردهای اخلاقی را در کارکنان تضمین نموده و سازمانی اخلاقی را بوجود آورد. نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم گیری ها و انتخاب ها و در برخوردها و ارتباطات ...  بیشتر

بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی

محمد سعید تسلیمی؛ برزو فرهی بوزنجانی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 13-35

چکیده
  این مقاله در مرحله نخست به تبیین نقش هایی که مدیران نظام اداری کشور در جهت افزایش اثر بخشی سازمانی ایفا می کنند مبادرت داشته و هشت دسته نقش را در قالب نوعی به عنوان یک الگوی مفهومی مورد شناسایی، و تشریح و تبیین قرار می دهد. در ادامه نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه های نقش های مدیریتی و اثر بخشی سازمانی نتایج تجزیه و تحلیل واریانس ...  بیشتر

توسعه سازمانی و سازمان های آینده

عباس محمدزاده

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 37-53

چکیده
  روزی در این فکر بودم که در مورد توسعه سازمان در گذشته، حال و آینده چه می توان گفت؛ برحسب اتفاق مقاله ای را یافتم که در سال 1362 برای ارائه در یکی از دوره های آموزشی مدیران عالی تدوین کرده بودم. در این مقاله دو محور مهم به چشم می خورد. 1- توسعه سازمان چیست 2- توسعه سازمان چگونه در آینده سازمانها نقش ایفا خواهد کرد. با شگفتی فراوان متوجه شدم ...  بیشتر

الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی

سید محمد اعرابی؛ مهدی حقیقی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 54-78

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه ارتباط بین تلاطم محیطی، سیمای استراتژیک و عملکرد سازمان ها، تبیین مدل به دست آمده و آزمون مدل در سازمان های تولید کننده دارو است. نتایج به دست آمده از پژوهش در سازمان های داروسازی کشور نشان داد که محیط پیرامون این موسسات متلاطم است و شرکت های دارویی که شکاف کوچکتری بین سیمای استراتژیک و سطح تلاطم محیطی ...  بیشتر

اصطلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور

ابراهیم عباسی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 79-124

چکیده
  در سال 81 ساختار بودجه ریزی کشور دستخوش تغییرات مفهومی شده است. تغییر در مفهوم درآمد، هزینه، داراییهای سرمایه ای و مالی باعث شفافیت اطلاعاتی بیشتر بودجه شده است. بر این اساس بودجه دولت مانند بودجه نوعی بنگاه اقتصادی تنظیم می شود. اصلاحات ساختاری، کاهش تبصره های بودجه و تبدیل تبصره های تکراری به قانون و یکسان سازی نرخ ارز از جمله تغییرات ...  بیشتر

فن آوری اطلاعات و فرهنگ بررسی اهمیت ابعاد فرهنگی به کارگیری فن آوری اطلاعات

مسعود موحدی؛ مسعود عباسی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 125-146

چکیده
  فرهنگ ها هم بر طراحی نظام های مبتنی بر فن آوری و هم بر نحوه ی اکتساب آنها تاثیر می گذارند. بخشی از این تاثیر را می توان ناشی از آثار اجتماعی به کارگیری فن آوری اطلاعات درست که بیشتر از دید فرهنگ عامه مطرح است دانست. در حوزه اینترنت، ماهواره ها و تلویزیون به علت اعمال فن آوری های اطلاعاتی و امکان اشاعه ی زبان، رفتار ها و ارزشهای خاص یا مصرفی ...  بیشتر

یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی

صدیقه خورشید؛ کارو لوکس؛ عزیزالله معماریانی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 147-169

چکیده
  موفقیت سازمان ها به اتخاذ سریع تصمیم های صحیح و اجرای سریع این تصمیم ها بستگی دارد. چنین تصمیم هایی در سازمان ها توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود. محیط تصمیم گیری گروهی توسط گروهی از افراد شکل می گیرد که به منظور انتخاب بهترین راه کار قضاوت هایشان نسبت به مجموعه ای از معیارها و اهداف اظهار می دارند. در محیط تصمیم گیری گروهی، روش های بسیاری ...  بیشتر

آسیب شناسی اداری نظام بانکی کشور، مشکلات و راهکارها

علیرضا شیرانی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 171-188

چکیده
  بدون شک نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی، ارایه ی ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد. مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود ...  بیشتر

مدیریت عملکرد و ساز و کارهای اجرائی آن در تولید کیفیت

ایرج سلطانی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 189-208

چکیده
  مدیریت عملکرد بعنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در هدایت و ترکیب مولفه های کیفیت در سازمان ایفاء و به شکل مطلوب و اثر بخش بر فرایند کیفیت، مدیریت می نماید. با مدیریت عملکرد می توان زمینه ها و بستر لازم برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر را فراهم نمود. در توسعه کیفیت عوامل و مولفه های مختلفی در سازمان درگیر هستند که اگر همه آنها ...  بیشتر

کاربرد QFD در تامین خواسته های مشتریان از آموزش

فرج الله رهنورد؛ باقر عباسپور

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 209-222

چکیده
  گسترش عملکرد کیفیت یکی از فنون مدیریت کیفیت است که برای به کارگیری مرحله به مرحله نداهای مشتری به صورت عملیاتی به کار گرفته می شود. این فن می تواند نه تنها در عملیات تولیدی، بلکه در خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی نیز کاربرد داشته باشد. در این مقاله برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی از تکنیک QFD استفاده شده است. ...  بیشتر

پژوهش در فرهنگ سازمانی

سید محمد زاهدی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 223-246

چکیده
  فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد علاقه نویسندگان و پژوهشگران رشته مدیریت در دهه های اخیر بوده است. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و مقالات و کتب متعددی به رشته تحریر در آمده اند که از گونه گونی بسیار در مبانی نظری، اهداف و روش ها برخوردار می باشند. آنچه در این مقاله مطرح می شود مجموعه مطالب مهمی درباره نحوه مطالعه فرهنگ سازمانی ...  بیشتر

سازمان های غیر دولتی: تعاریف و طبقه بندیها

محمد محمدی

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، صفحه 247-263

چکیده
  به باور صاحبنظران، برنامه های توسعه ی ملی و محلی بدون مشارکت مردمی موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیر دولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر پدیده سازمان های غیر دولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکت ایفا می کنند با آب و تاب بشتری در ...  بیشتر