شناختی از هشت الگوی بازاریابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هر سازمانی برای تداوم فعالیت های خود، نیاز به کسب درآمد و منابع اعتباری دارد. یکی از مهمترین طرق تامین منابع، فروش کالاها، خدمات و ایدهها می باشند. نقشی مدیریت بازاریابی در اقتصاد خرد و کلان و برنامه ریزیهای هر کشور فوق العاده حساس است. در مقاله حاضر هشت نوع་مختلف بازاریابی برای کالاها، خدمات و ایدهها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. وظایف مدیران بازاریابی، فقط ایجاد تقاضا نیست. در هر زمان، مقدار تقاضا ممکن است پائین تر، مساوی و یا بالاتر از سطح تقاضای مورد نظر باشد. وظایف مدیران بازاریابی، در هر حالت متفاوت می باشد. در صورتی که برای کالائی تقاضای منفی وجود دارد، وظیفه مدیر بازاریابی، معکوس نمودن تقاضا است که به آن بازاریابی، معکوس نمودنی می گویند. درصورت "عدم وجود تقاضا"، وظیفه مدیر بازار یابی ایجاد تقاضا می باشد. درصورتوجود "تقاضای پنهان"، وظیفه مدیر بازاریابی " آشکار نمودن"تقاضا می باشد. در حالی که تقاضا برای کالائی در حال کاهش باشد با انجام اقدامات لازم آن را احیا می نماید. در صورتی که تقاضا برای کالاها و خدمات فصلی باشد مدیر بازاریابی از نظر زمانی برای آن نظم ایجاد می نماید. در صورتی که تقاضا برای کالاها، خدمات و ایده ها متعادل است سعی می نماید تا وضع موجود را حفظ نماید. در مواقعی که تقاضا بیش از حد مورد لزوم باشد تلاش می نماید که تقاضا را کاهش دهد و بلاخره در صورتی که برای کالائی تقاضای ناسالم وجود داشته باشد با انجام اقدامات ضد بازاریابی کوشش در از بین بردن تقاضا برای کالاها، خدمات و یا ایده ها می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • abdol rahim ebrahimi

دوره 3، شماره 12
زمستان 1372
صفحه 69-83
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1395