ابزارهای الگوسازی در ایجاد و گسترش نظامهای اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برای برقراری ارتباط با استفاده کنندگان از نظام های اطلاعاتی و همچنین به منظور تجربهپروژه های مختلف و پیش بینی نحوه عمل سیستم ها از ابزارهای الگوسازی استفاده می شود. در حال حاضر ابزارهای الگوسازی گوناگونی وجود دارند که اغلب آنها با یکدیگر مشابهند. در این مقاله به برخی از انواع متداول ابزارهای الگوسازی از قبیل نمودار جریان داده ها فرهنگ داده ها، مدل ارتباطات واحدها، نمودار برنامه ساختاری، نمودار وارنر و نمودار جکسوناشاره می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • shamso sadat zahedi

دوره 3، شماره 12
زمستان 1372
صفحه 9-22
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1395