تلفیق دو مدل طبقهبندی ABC چند معیاره موجودی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تنوع روزافزون در تقاضا و سطح فعالیتها، موسسات در سطح جهانی را وادار به تامین اقلام متنوعی از مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته در انبارها نموده است. وجود این اقلام متنوع، مدیران را ناگزیر به اعمال روش های طبقه بندی و کنترل اقلام موجودی نموده است. طبقه بندی ABC از مشهورترین روشهای طبقه بندی اقلام موجودی با هدف تنظیم درجه کنترل اقلام میباشد (جوونیر و ارل، ۱۹۹۸). جدیدترین مدل های طبقه بندی ABC را می توان در دو دسته کلی از هم تفکیک نمود. دسته اول مدل هائی هستند که رابطه تمام معیارها را با سطح عملکرد اقلام مثبت در نظر می گیرند (مدل بهینه سازی خطی موزون و مدل وان لانگ) دسته دوم مدل هائی هستند که هم رابطه مثبت و هم رابطه منفی برای معیارها با سطح عملکرد اقلام را لحاظ می کنند (مدل فان و ژوو). در مدل های دسته دوم هر چند مشکل مدل های دسته اول که در آن عملکرد بالای معیارهای کم اهمیت گاه می توانست در طبقه بندی اقلام تأثیر فریبندهای ایجادکند، بر طرف شد ولی خود این دسته مدل ها نیاز به یک بهینه ساز خطی دارند که محاسبات آن را طولانی میسازد. در مقاله حاضر با ترکیب دو دسته مدل یک روش دستهبندی پیشنهاد گردید که هم از سهولت محاسباتی مدل های دسته اول بهره گرفته و هم آن که با قبول رابطه مثبت و منفی معیارها با سطح عملکرد اقلام مانع از اثر انحرافی عملکرد بالا در معیارهای کم اهمیتمی شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integrating two models of Multi - Criteria ABC Inventory Classification

نویسندگان [English]

  • abdolhamid safaai ghadikolai 1
  • mehrdad madhushi 1
  • mansur esmail zadeh 2

چکیده [English]

Faced with the heavy burden of dealing with a large number of items, companies must classify the items in inventory and develop effective inventory control policies for these classes. Inventory classification using ABC analysis is one of the most widely employed techniques in organizations. The purpose of ABC classification is highlights the need for further study on effective factors in knowledge management processes. In the present age of ideas with the specification of uncertainty, knowledge management counts for an effective tool in the application of human capital and accountability to strategic uncertainties. In this direction, effective knowledge management initiatives need a culture that values sharing knowledge among individuals as well as the creation and application of it. On the other hand, much of the literature emphasizes the fundamental role of managers and leaders in shaping an appropriate culture that facilitates knowledge management processes. Hence, in this article, the value perspective (Denison and Quinn) and the behavioral perspective of organizational culture, and transformational, transactional and laissez- faire leadership styles also their role in developing four key knowledge management activities ( creation, storage, transfer and application) will be analyzed. As part of this analysis, a set of hypothesizes will be provided in order to explain the organizational culture fostering each of knowledge management processes also the compatible leadership style for developing and shaping the underlying culture. Finally the article concludes by considering fruitful areas for further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • leadership
  • Organizational Culture

دوره 15، شماره 57
بهار 1387
صفحه 133-156
  • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1386
  • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1386
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1387