حاکمیت خوب و امکان پیاده سازی آن در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بی شک حاکمیت خوب دیدمان جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. ویژگی های ذکر شده برای حاکمیت خوب حکایت از آن دارند که پیاده سازی آن مستلزم طراحی مدل بومی در کشور است. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین مفهوم و ویژگی های حاکمیت خوب، در خصوص پیاده سازی آن مدلی را ارائه دهد که با رویکرد معماری تدوین شده است. معماری حاکمیت معرف فرآیندی است که سعی دارد حاکمیت سنتی را به حاکمیت مطلوب انتقال دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Good Governance and Its Implementation in Iran Institute for Management and Planning Studies

نویسندگان [English]

  • farah -o llah rahnavard 1
  • bagher abbaspour 2

چکیده [English]

Without doubt good governance is a new paradigm which is considered more and more in recent years. Characteristics mentioned for good governance necessitate a native model in developing countries such as Iran. By describing the concept of good governance and its major principles, this article tries to offer a model of implementation. Addressing Iranian political context, it offers an architectural approach to develop such a native model.


دوره 14، شماره 55
پاییز 1386
صفحه 25-38
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1395