الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 امروزه بیشتر کارکنان و کارفرمایان به دنبال بکارگیری الگوهای انعطاف پذیری هستند؛ اما هر کدام به دلایل مختلف. از یک سو کارکنان به دنبال ایجاد هماهنگی میان کار و زندگی خود هستند که یک روش مناسب برای کمک به آنها به منظور دستیابی به چنین هماهنگی، استفاده از الگوهای انعطاف پذیری است و از سوی دیگر، کارفرمایان به دلایل مالی و کسب و کار به دنبال بکارگیری الگوهای انعطاف پذیری هستند. بنابراین یکی از چالش های مهمی که مدیریت منابع انسانی در سال های اخیر با آن الگوهای انعطاف پذیری ایده ای شگفت آور به منظور ایجاد یک مبدا جدید برای کار و شرکت است. در دهه گذشته الگوهای انعطاف پذیری به شدت مورد توجه قرار گرفته اند و جذابیت زیادی یافته اند که بیشتر این جذابیت ناشی از فشارها و تشویق های محیطی بوده است. در این مقاله، تلاش شده است تا رابطه الگوهای انعطاف پذیری با یکدیگر و همچنین رابطه این الگوها با تعداد کارکنان شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Flexibility Patterns in Human Resource Management

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad erabi 1
  • mitra danesh parvar 2

چکیده [English]

Today a large number of employers and Employees are willing to
apply flexibility patterns, but each for different purposes. On the one hand, Employees in our days need to balance life with work. A good way to help them achieve such balance is the use of flexibility patterns. On the other hand, employers are also going to use flexibility patterns for financial and business purposes. Therefore, one of the most important challenges that human resource management has faced during the past few years was the idea of flexibility. Flexibility patterns are wonderful idea to create a new resource for the company and the work. During the last decade flexibility patterns have attracted much attention and interest, most of which has been due to the environmental encourages and pressures. This article aims at studying the relation of flexibility patterns with each other, as well as the relation between these patterns and the number of the required staff.


دوره 14، شماره 55
پاییز 1386
صفحه 1-21
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1395