مدل تصمیم گیری برون سپاری خدمات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می کند. مدیران تجاری و صنعتی ضمن آنکه علاقه مندند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند اما در عمل با مسایل و مشکلات مفهومی متنوعی در این زمینه روبرو هستند. متأسفانه مطالعات علمی معدودی در زمینه ی برون سپاری خدمات موجود است. در حالیکه پژوهشهای آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه ی استفاده از برون سپاری در فعالیت های ساخت محصول موجود میباشد. در این مقاله پژوهشی مدل استراتژیک بنام ماتریس تصمیم گیری بیرون سپاری خدمات برای کمک به مدیران در برون سپاری خدمات ارایه می شود که از طریق آن می توان تصمیم گرفت که چه فعالیت های خدماتی باید برون سپاری شود و چه فعالیت های خدماتی باید در خود سازمان انجام پذیرد. این مدل که بر مشخصه های خدمت تاکید دارد بگونه ای طراحی شده است که در ضمن سادگی نگاهی فراگیر به موضوع داشته و به سه روش متفاوت "کیفی"، "وزنی " و "فازی" قابل استفاده میباشد. برای درک بهتر مدل هر سه روش با مثال هایی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتواند به عنوان راه گشایی برای مدیران در بیرون سپاری خدمات، مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Outsourcing of Services: A decision and procedural framework

نویسنده [English]

  • farzaad ashraf zadeh

چکیده [English]

The 1990 have been the outsourcing of services becomes one of the best widely talked about and implemented management tool for organizational change by the corporate world. However, there is a little academic research in this area. This study (article) is aimed at bridging the research gap by identifying and addressing one of the most widely quoted issues pertaining to outsourcing of services. I.e. how does a firm decide what service activity to outsource? One of the most popular frameworks for examining the "make or buy" decision in the past has been the transaction cost analysis(TCA) framework. However, much of this research has focused on the make-or-buy decision of product manufacturing activities, to the neglect of services. Services, due to their inherent characteristics of intangibility, inseparability, heterogeneity, and perishability, and due to the unique nature of their "production" factors on satisfaction of individuals from organizations have been recognized and classified and the general model of satisfaction function and its evaluating method has been compiled. Now, in order to achieve the optimal satisfaction of the personnel of organizations, it is possible to analyze the results and optimal programming of different resources of the organization, according to the mathematical and statistical concepts and methods which has been presented in this study


دوره 12، شماره 46
تابستان 1384
صفحه 111-134
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395