ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

باز مهندسی فرایند ها به عنوان یکی از روش های موثر در بهبود بنیادی عملکرد سازمان به حساب می آید. به دلیل اینکه پروژه باز مهندسی فرایندها، با توجه به ماهیت پیچیده آن از میزان ریسک بالایی برخوردار است داشتن متدولوژی اهمیت ویژه ای دارد. با این حال، تا کنون یک ساختار جامع و یکپارچه برای تدوین متدولوژی BPR  ارایه نشده است و متدولوژی ارایه شده تا کنون دارای ساختارهای متفاوتی می باشند. بدین منظور، چندین مقاله آکادمیک با موضوع محوری متدولوژی و چارچوب های BPR بررسی شده است تا کلیه جنبه های مورد نیاز برای ارایه یک ساختار همسان جهت تدوین متدولوژی BPR شناسایی شود و برای هر جنبه فعالیت های ضروری در پیاده سازی BPR تعیین گردد. این فعالیت ها با توجه به مولفه های موجود در این ساختار همسان، تعریف می شوند. مولفه های مذکور شامل طرح باز مهندسی فرایندهای کسب و کار، محیط حمایتگر، رویکرد بهبود، مدیریت فرایند، مدیریت تغییر و فن آوری ارتباطات و اطلاعات می باشند. این مولفه ها با بررسی متدولوژی های ارایه شده تعیین و گردآوری شده اند. در نهایت ساختار یکپارچه ای ارایه شده است که می تواند جامعیت و قابلیت اعتماد متدولوژی های BPR را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Towards a Unified Structure of Business Process Reengineering

نویسندگان [English]

  • amir abdoli 1
  • zahra ferdowsi 2
  • neda abdolvand 2

چکیده [English]

Business Process Reengineering (BPR) has been introduced as an effective solution for improving radically the performance of organizations. It is recommended that a methodology in the BPR effort should be considered because of its risky and complicated nature. Although, various methodologies are presented, a comprehensive methodology has not been introduced. This research investigates several academic papers and focuses on addressing all necessary aspects for developing a unified BPR methodology and for each aspect, determines needful tasks. These tasks are defined respect to the elements in the unified structure. These elements include BPR plan, supportive environment, improvement approaches, process management, change management, and information and communication technology (ICT) which are extracted by considering presented methodologies. The results propose a unified perspective and structure for BPR methodologies and hence increases the comprehensiveness and reliableness.


دوره 14، شماره 54
تابستان 1386
صفحه 39-54
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395