تواناسازی: جا به جایی پایگاه های قدرت در سازمان های امروزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

برای ارتقای عملکرد کارکنان در سازمان تمهیدات فراوانی اندیشیده شده است که همه آنها وجهی مشترک دارند و آن مشارکت است. سه راه عمومی افزایش مشارکت کارکنان عبارتند از استفاده از سیستم پیشنهادات، تشکیل گروه های کاری و توانا سازی کارکنان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Empowerment: removable bases of power in today's organizations

نویسنده [English]

  • badr -o din oroi yazdaani

دوره 7، شماره 25.26
تابستان 1379
صفحه 163-180
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395