مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بقاء اثر بخش و کارامد سازمان در مسیر ایجاد منافع کوتاه و بلند مدت برای صاحبان منافعش نوعا هدفی استراتژیک محسوب می گردد. از این منظر می توانیم شیوه هایی را که سازمان برای مقابله با آشفتگی ها و بحران ها و لذا تضمین بقای خود در پیش میگیرد بخشی از استراتژی آن سازمان بشمار آوریم. در این مقاله مبانی شکل گیری نظریه ی مدیریت بحران به صورتی اجمالی مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه های گوناگون درباره ی بحران طبقه بندی می شود. مقاله ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت بحران در راستای برنامه های استراتژیک سازمان به این نکته می پردازد که یافته های موجود در مورد بحران سازمانی و مدیریت آن انسجام کافی ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crisis management:A STRATEGIC APPROACH

نویسنده [English]

  • nader mazlumi

چکیده [English]

Survival of the firm, faced  with crisis is considered to  be of strategic concern  for  its  st akh o lde rs ,    As  such  mature  act.io ns  taken  to  help organizations, avert crises or more  effectively manage  those  that  do occure, is of strategic  importance. This article reviews some of the most important theories and alternative views related to the concept of crisis and organizational crisis  management. Lack of adequate integration  among different research perspctivies is illustrated  and  a need  to multidisiplinary approach  to  crisis management  and its alignement with the strategic management  framework of the  firm is emphasised


دوره 7، شماره 25.26
تابستان 1379
صفحه 65-82
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395