عوامل موثر بر استقبال مردم تهران از طبیعت گردی(اکوتوریسم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اکوتوریسم یکی از زیر بخشهای صنعت گردشگری است که از رشد سالانه 30 درصدی برخوردار است و ایران با توجه به اینکه از لحاظ تنوع جاذبه های ممتاز طبیعی در بین پنج کشور برتر دنیا قرار دارد میتواند با توسعه اکوتوریسم داخلی و بین المللی هم به توزیع مجدد درآمدها در سطح کشور کمک نموده و هم موجبات جذب درآمدهای ارزی هنگفت را برای کشور فراهم نماید. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر استقبال مردم تهران از اکوتوریسم در قالب دو دسته کلی از عوامل یعنی عوامل انگیزشی درونی و عوامل مربوط به مقصدهای گردشگری پرداخته است. در این تحقیق پیمایشی، پرسشنامه میان 500 نفر از اعضای جامعه در قالب نمونه توزیع گردید و با تحلیل پاسخهای آنها مهمترین عوامل مربوط به مقصد و عوامل انگیزشی داخلی موثر بر استقبال مردم و نیز ترجیحات آنها در ارتباط با نوع جاذبه طبیعی، نوع تسهیلات اقامتی و نوع منابع اطلاعاتی گردشگری شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین عوامل مربوط به مقصد فقط تورهای سازمان یافته در استقبال مردم از اکوتوریسم بی تاثیر هستند و در ضمن بین عوامل انگیزشی، گذران اوقات با دوستان و اعضای خانواده به عنوان انگیزه عمومی معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Raising the Interest of the People of Tehran in Ecotourism

نویسندگان [English]

  • ghasem ansaari ranaani 1
  • farshad jalali 2

چکیده [English]

Ecotourism is a sector of Tourism industry with a 30 percent annual growth. Considering the wide range of out-standing natural attractions in Iran, this country has been rated as one of the 5 leading countries for its natural attractiveness, as a result by further investment in local and international ecotourism, while redistribution of incomes throughout the country could be realized, a huge volume of foreign exchange revenues would be attracted by this country. This research investigates major factors which could affect on the interest of Tehran's people in Ecotourism in terms of two overall groups of variables, "destination based" and "intrinsic motivations". In this survey research a questionnaire was prepared and distributed among 500 sample people selected from the considered population (people of Tehran). Answers were analyzed by SPSS statistical software and major destination based and intrinsic motivational factors were identified as a result. Meanwhile the responder's preferences regarding the types of natural attractions, types of accommodation facilities and types of tourism information sources were assessed. The results showed that among destination based factors only the organized eco-tours availability was the


دوره 14، شماره 53
بهار 1386
صفحه 25-50
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395