پژوهش در فرهنگ سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد علاقه نویسندگان و پژوهشگران رشته مدیریت در دهه های اخیر بوده است. پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و مقالات و کتب متعددی به رشته تحریر در آمده اند که از گونه گونی بسیار در مبانی نظری، اهداف و روش ها برخوردار می باشند. آنچه در این مقاله مطرح می شود مجموعه مطالب مهمی درباره نحوه مطالعه فرهنگ سازمانی است. این موضوعات مشتمل بر: هدف های متصور از مطالعه، روش های مطالعه، نحوه ارزیابی مطالعات، تلفیق هدف ها و روش ها با دیدگاهه ای نظری و نیز ویژگی هایی درباره آینده پژوهش در این مورد می باشد. در واقع هدف مقاله آماده سازی و تجهیز فکری پژوهشگران این عرصه درباره چرایی و چگونگی مطالعه فرهنگ سازمانی است تا در نهایت به صحت و اعتبار این گونه  پژوهش ها افزوده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research in Organizational Culture

نویسنده [English]

  • seyed mohammad zahedi

دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 223-246
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395