الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه باطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه ارتباط بین تلاطم محیطی، سیمای استراتژیک و عملکرد سازمان ها، تبیین مدل به دست آمده و آزمون مدل در سازمان های تولید کننده دارو است.
نتایج به دست آمده از پژوهش در سازمان های داروسازی کشور نشان داد که محیط پیرامون این موسسات متلاطم است و شرکت های دارویی که شکاف کوچکتری بین سیمای استراتژیک و سطح تلاطم محیطی آنها وجود دارد از عملکرد بالاتری برخوردار هستند.
مدل و یافته های پژوهش نه تنها برای سازمان های داروسازی و علاقه مندان به این بحث مفید است بلکه برای پژوهشگران مدیریت استراتژیک نیز مبنای مناسبی برای تحلیل سطح تلاطم پیرامون سازمان ها و همچنین نحوه ی متناسب سازی سیمای استراتژیک سازمان ها و صنعت های دیگر ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pattern for accordance between environmental turbulence and strategies of organizations

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad arabi 1
  • mehdi haghighi 2

چکیده [English]

The main goal of this research  is the study of the manner of the relevancy between  environmental turbulence , strategic  profile and the Performance of organizations,  To express  the obtained  model  and to test the model  on the pharmaceutical manufacturers.
The  obtained   results   of research   on  the  pharmaceutical  manufacturers indicated  that   the   right   round   environment  of  such   organizations  is agitated  and   the   pharmaceutical   manufacturers  which   have   less  gap between their strategic  profile  and level  of their environmental  turbulence
, enjoy the higher  Performance.
Models  and  findings  of the  research  either  are useful  for pharmaceutical manufacturers   and   interested   persons   in   this   mather   or   exhibit   an appropriate  pivot  for the researchers on  strategic  management to analyze the  agitation   level  right   round  the  organizations  and  also  exhibit  the manner  of proportionment of strategic  profile  of organizations and other industries.


دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 54-78
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395