مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

ضرورت توجه به اخلاقیات در مدیریت دولتی، پژوهش ها و مطالعات متعددی بدنبال داشته است. بی گمان تقویت اخلاقیات در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های عمومی و افزایش مشروعیت این سازمان ها در انظار عمومی ایفا کند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تبیین مفهوم اخلاق در مدیریت دولتی و ضرورت توجه به آن در خدمات عمومی، چارچوبی برای ارزیابی زیر ساخت های اخلاقی ارائه شود. در خاتمه نیز به چگونگی تقویت زیر ساخت های اخلاقی و نتیجه گیری از مباحث پرداخته شده است.
اخلاقیات از جمله موضوعاتی است که اندیشمندان مدیریت دولتی از سالها پیش به اهمیت و نقش آن در ساختار نظام اجتماعی پی برده و با انجام مطالعات و پژوهش های گوناگون در تلاش هستند تا پاسخی برای مسائل اخلاقی بیابند و سازوکارهایی به منظور تقویت اخلاقیات در بخش دولتی ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public administration and the necessity of strengthening ethical infrastructures

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi alvani 1
  • nour mohammad yaghubi 2

چکیده [English]

The subject  of this article   is the issue of public  administration  and the necessity of strengthening ethical infrastructures.  Ethics in public service  is defined,  as a set  of principles to guide  conduct  or moral standards    in   public    organizations.   In   recent   decades,   it   has increasingly  become  major concerns  in public   administration   with more concentration in the  1980s  and 1990s.
The  specific  rational for putting  ethics on  the  reform  agenda  may vary from  one  country's  context  to another.  /11  this article some  of the reasons that show the concerns [or ethics are outlined. At  the last part  of the article  the authors  try to discuss some  of the key  issues such  as ethics codes.  ethics training,  assessing ethical  infrastructure, and  the effect  of organizational culture and structure on ethics.


دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 5-20
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395