واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بر اساس تئوری حقوق مالکانه 1، شرکت به عنوان مجموعه ای از قراردادهای منعقد شده بین اشخاص و حلقه ارتباطی آنها است. و فرض شده که اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند. هر یک از آنها می داند که رفاه وی وابسته به بقای شرکت است. با این حال انگیزه هایی دارد که او را وادار به اقداماتی می کند که موجب کاهش ارزش شرکت و کاهش احتمال بقای آن شود. اقدامات کاهنده ارزش شرکت منجر به تحمل هزینه هایی می شود که انگیزه آن انتقال ثروت از طرفهای قرارداد به شرکت است.
این هزینه ها هزینه های نمایندگی 2 نام دارد. اطلاعات و ارقام حسابداری در فرایند انعقاد قرارداد بین شرکت و اشخاص مورد استفاده از نسبت هایی هم چون نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در هنگام انعقاد قرارداد استقراض، محدود کردن مدیران در مورد انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران است. بکارگیری سود حسابداری در طرحهای پاداش مدیران با هدف کاهش تضاد منافع سهامداران و مدیریت و جلوگیری از فرار مدیران از انجام درست تعیین مالیات و قیمت گذاری محصولات و تصمیم گیری های اقتصادی و بحرانها و ... نمونه هایی از استفاده از اطلاعات و ارقام حسابداری در فرایند عقد قرارداد و فرایند سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realism, fairness and impartiality in accounting

نویسندگان [English]

  • mohsen khoshtinat 1
  • akbar mahmudi abuashagh 2

دوره 8، شماره 32.31
زمستان 1380
صفحه 137-155
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395