پژوهشی در زمینه کاربرد سیستم تولید به موقع در صنعت خودروسازی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سیستم تولید به موقع هم اکنون مورد توجه بسیاری از شرکت های کشورهای صنعتی و کشورهای تازه توسعه یافته قرار گرفته است. آیا برای واحدهای صنعتی ایران نیز امکان به کارگیری آن وجود دارد. تلاش کوچکی در این زمینه با نظر خواهی از تعدادی از مدیران انجام گرفت که این مقاله با توجه به نتایج آن تنظیم شده است اگر چه نمی توان سیستمی را به طور کامل در محیطی با شرایط متفاوت پیاده نمود ولی رد و بدل کردن ایده ها بدون سعی در تکرار کامل همه ی جزییات می تواند برای صنایع مفید باشد.

عنوان مقاله [English]

Timely research on the application of the production system in the automotive industry of Iran

نویسنده [English]

  • laya olfat

دوره 6، شماره 23.24
زمستان 1378
صفحه 143-157
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395