مطالعه ی تطبیقی نظام های نظارتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقاله حاضر از پژوهشی تحت عنوان طراحی ساختار مطلوب نظارت در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. تحقیق مذکور به راهنمایی جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی انجام پذیرفته است. در این تحقیق علاوه بر جست و جوی ویژگی های مطلوب ساختار کلان نظارت در میان سازمان های نظارتی داخل کشور، ساختار کلان نظارت در چند کشور خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
نوشتار حاضر از بخش مطالعات تطبیقی تحقیق مورد نظر استخراج و در قالب ویژگی های مورد مطالعه ارائه می گردد. ضمن طرح یافته های حاصل از مطالعه ی تطبیقی، الگوی پیشنهادی محقق که با هدف بهینه سازی ساختار موجود نظارت در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است به صورت مدل مفهومی در انتهای مقاله ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Control Systems

نویسنده [English]

  • seyedmohamad mirmohamadi

چکیده [English]

 
In  this article, the researcher has tried to identify characteristics of an ideal control system  by studying control systems of China, Germany, Singapore, Pakistan, France, Japan and Islamic Republic of Iran, with regard  to their types of government and  Culture. The  researcher  has also surveyed  characteristics of an ideal control  system  using Delphi technique. These characteristics  from experts view were: Formal structure, low complexity, central Policy making and decentralize execution  of control measures,  professionalized  personnel, system  view and coordinates. among different control  systems. Based upon findings of comparative study and field survey, the researcher h. designed the  macro structure  of control systems of Islamic  Republic of [ran and verifier it  by getting experts confirmations.


دوره 6، شماره 23.24
زمستان 1378
صفحه 63-84
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395