کارایی دولت و خصوصی سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کارائی دولت همواره یکی از سوالات بحث انگیز بوده و نظریات و تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است که در مدیریت بخش عمومی آموزنده و مفید است. در این مقاله کوشش شده تا به سوال فوق پاسخ داده شود. اندازه دولت یکی از مباحث اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی است که در طی سالهای گذشته قبل از آنکه متاثر از مقوله کارائی باشد از مفاهیم دستوری یا مسائل سیاسی تاثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government and privatization

نویسنده [English]

  • jamshid pajhoyan

دوره 2، شماره 8
زمستان 1371
صفحه 55-66
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395