چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمان های انتفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آشنایی با چند روش طراحی استراتژی کلی در سطح سازمان های انتفاعی درک مراحل برنامه ریزی را برای علاقه مندان به آن بخصوص در سطوح کلی سازمان های چند محصوله و تک تک واحدهای تولید کننده هر یک از آن محصولات آسان می نماید. این روش ها چارچوبهای کلی برای تدوین استراتژی های تفصیلی و جامع در بر گیرنده سطوح مختلف سازمانی به دست می دهد.این راه کارهای عمده مسیرهایی را که امروزه مدیران، متخصصان برنامه ریزی و مشاوران مدیریت عمدتا در خارج برای رسیدن به اهداف خود می پیمایند نشان می دهد و تجربه های ارزشمندی را برای برنامه ریزی به ما می آموزد. این روشها که متعاقبا تشریح خواهند شد با عنوان هایی که در پی می آیند معروف شده اند. روش های مورد بحث عبارتند از:
1. روش تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی سازمان
2. تجزیه و تحلیل بدره سازمان با استفاده از چارچوب گروه مشاورین بوستن
3. روش رقابتی پورتر
4. روش تطابقی مایلز و اسنو
5. روش گام به گام و خودروینده مستتر در آثار کوئین و مینزبرگ

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Several methods of designing the overall strategy for profit organizations

نویسنده [English]

  • hossein rahmanseresht

دوره 2، شماره 8
زمستان 1371
صفحه 10-53
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395