لزوم تقویت مهارتهای مدیریت رویکردی اقتضایی در انتخاب روش مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آموزش مدیریت در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما با پرسش ها و ابهامهایی مواجه شده که باعث شک و تردیدهایی در ذهن برنامه ریزان و مدیران آموزش سازمان های بزرگ و مراکز آموزش مدیریت شده است. البته این تردید ها در مورد لزوم و ضرورت آموزش به مدیران است به نحوی که از منبعی که صرف این اقدام مهم میشود استفاده مطلوب تر شود و مهم تر از آن مدیران را به نقش این آموزش ها معتقد کند.
برای کمک به رفع اینگونه ابهامها در زمینه آموزش مدیریت در ایران در این نگارش سعی شده است ضمن ارائه تعاریفی از اثر بخشی مدیریت و مهارتهایی که یک مدیر اثر بخش باید داشته باشد به روش های متداول آموزش که برای مدیران، شرایط احراز بوجود می آورد و آنها را در اجرای فرایند وظایف مدیریت کمک می کند و باعث بهبود عملکرد سازمان می شود مختصرا اشاره شود و نهایتا توصیه هایی برای انتخاب روش مقتضی آموزش مدیریت در شرایط فعلی کشور ارائه شود. با این امید که نگارش این قبیل مطالب بتواند برنامه ریزان آموزشی را در جهت موثرتر ساختن حرکت های آموزش مدیریت یاری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The need to strengthen management skills in selecting appropriate contingency approach

نویسنده [English]

  • naser mirsepasi

دوره 2، شماره 8
زمستان 1371
صفحه 11-33
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395