تعیین نرخ های صحیح برای تسهیم هزینه های سربار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه طباطبایی

چکیده

بررسی های انجام شده در سال های اخیر نشان داده که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری از روش های متداول هزینه یابی محصولات رضایت ندارند و علل اصلی این عدم رضایت، تخصیص نامناسب هزینه ها به محصولات و سفارشات است.
آقایان کاپلن وکوپر، پس از انجام تحقیقات فراوان روش جدیدی تحت عنوان هزینه یابی بر اساس فعالیت ارائه کرده اند. این روش هزینه یابی بر اینکه هزینه ها از کجا می آیند و علل اصلی ایجاد هزینه ها چیست تاکید دارد و در این روش عوامل موجد هزینه ها شناسایی و سپس هزینه ها را بر اساس عوامل شناسایی شده بر مبنای مناسبی بین محصولات و سفارشات تسهیم می کنند. در این مقاله سعی گردیده که با استفاده از روش های آماری و با بهره گیری از نرم افزارهای صفحه گسترده نحوه استفاده از این روش در تسهیم هزینه ها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determine the correct rate for the sharing of overhead costs

نویسنده [English]

  • mohammadreza pajhouheshi

دوره 3، شماره 11.10
پاییز 1372
صفحه 55-70
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395