ایجاد دیدگاه شغلی مبتنی بر واقعیت ده انتخاب دشوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سی سال تحقیق درباره دیدگاه شغلی مبتنی بر واقعیت اعتبار لازم را به آن بخشیده و آن را موضوعی قابل طرح در ادبیات مدیریت ساخته است. تحلیل های انجام شده نشان داده است این دیدگاه می تواند موجبات صرفه جوئی در هزینه های جابجائی کارکنان را فراهم آورد. علیرغم اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه به عمل آمده است ولی درباره چگونگی بکارگیری نتایج تحقیقات مطالب زیادی نوشته نشده است. در این مقاله ده موضوع درباره چگونگی ایجاد، توسعه و اجرای دیدگاه های شغلی مبتنی بر واقعیت مطرح می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Make fact-based perspective on the difficult job

نویسندگان [English]

  • john vanson 1
  • gholamreza moamazadeh 2

دوره 2، شماره 7
پاییز 1371
صفحه 95-120
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1395