رضایت شغلی کارکنان ایرانی و ابعاد مدیریت پدرانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این گزارش، به رابطه متقابل بین ارزشهای فرهنگی جوامع و ارزشهای فرهنگهای سازمانی محیط های شغلی آنها و همچنین به نقش مدیریت در ایجاد هماهنگی مطلوب بین آن دو اشاره می شود. آنگاه به یافته های یک تحقیق بین فرهنگی و چند تحقیق دیگر در سازمان های شغلی ایرانی، استناد می شود. تحقیقات مورد نظر مجموعا بیانگر این هستند که:
1. همانگونه که هوفستد نیز تشخیص داده است ایران از نظر فرهنگی، جزو جوامع جمع گرا طبقه بندی می شود.
2. در سازمان های ایرانی، کارکنانی که شیوه مدیریت مسئولین مافوق را پدرانه ادراک و توصیف می کنند نسبت به دیگران رضایت شغلی بیشتری ابراز می دارند.
3. کارکنان ایرانی مورد بررسی، احساس مسئولیت نسبت به زیردستان، توزیع عادلانه منابع (متناسب با عملکردها)، مشارکت و مشورت با زیردستان و همچنین اولویت ندادن به منافع شخصی(تعریف جمع گرائی) را از ویژگی های قابل توجه مدیریت پدرانه توصیف می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian employee job satisfaction and management of paternity

نویسنده [English]

  • shahrnaz mortazavi

دوره 2، شماره 7
پاییز 1371
صفحه 13-22
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1395