هماهنگی: معیار صحت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

منطق ابزاری برای کاهش خطای ذهن است و نقش عمده آن ایجاد هماهنگی و انسجام در ادراکات است. هر منطقی رابطه بین مقدمات و نتایج را ملاحظه می کند، لذا خصلت مشترک همه آنها دلالت است. دلالت امری حقیقی و دارای سه خصوصیت کلی انکارناپذیر، شمولیت و ثبوت می باشد. مناسبت داشتن یک کیفیت با کیفیت دیگر از جهتی خاص، که به هدف مشترک می انجامد را هماهنگی می گوییم. هماهنگی را به عنوان معیار صحت معرفی نموده و بنابراین هماهنگی با جهت نظام هستی بعنوان معیار صحت مورد نظر است. هماهنگی نیز سه خصوصیت کلی معیار صحت را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coordination: Health criteria

نویسنده [English]

  • seyed mohammad erabi

دوره 2، شماره 7
پاییز 1371
صفحه 1-12
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1395