نگرشی کوتاه بر ساختهای فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه صنعت بر بخش بزرگی از فعالیتهای جوامع گوناگون حاکم شده است و اکثر جوامع کم و بیش در سلک صنعتگران درآمده، یا در سودای قرار گرفتن در این گروه می باشند. جامعه صنعتی از نظر مصرف انرژی، نوعی جامعه تکامل یافته است که بنیاد اجتماعی و سیاسی خود را در مقایسه با آنچه که در گذشته بوده کاملا متحول ساخته و نوع دیگری از بنیانهای اجتماعی را جایگزین آن ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short of making intellectual vision technology and management development

نویسنده [English]

  • aliakbar farhangi

دوره 1، شماره 2
تابستان 1370
صفحه 46-56
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1395